V omrežju 215 železniških postaj in postajališč po Sloveniji ponujamo na desetine parkirnih mest za kolesa (kolesarnice) uporabnikom javnega potniškega prometa. Že urejene kolesarske parkirne površine so na vseh večjih železniških postajah in sicer s 50 do 100 parkirnimi mesti s stojali in z nadstrešnicami, na manjših postajah oziroma postajališčih pa so parkirišča s stojali za 10 do 30 koles.

S projektom ureditve parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj po Sloveniji sledimo naši viziji trajnostnega, okolju najbolj prijaznega načina prevoza – vlak+kolo. Parkirne površine urejamo za potrebe parkiranja koles uporabnikov železniškega prometa. S tem spodbujamo uporabo koles in zniževanje škodljivega ogljičnega odtisa.

SŽ – Infrastruktura je v letu 2020 uredila parkirne površine za kolesa na območju 27 lokacij železniških postaj oziroma postajališč po Sloveniji, v preteklem letu na 18 lokacijah, in sicer parkirna mesta za kolesa s stojali in stojali, pokritimi z nadstrešnicami, skupaj 2404 novih parkirnih mest za kolesa. Letos bo skupno urejenih 2070 novih parkirnih mest za kolesa na 59 železniških postajah oziroma postajališčih. V Kopru, denimo, 80 mest, v Medvodah, Kresnicah, Dobovi, Ormožu, Metliki 50, v Podčetrtku pa 10 parkirnih mest za kolesa. V prihodnjih letih bomo nadaljevali s projektom urejanja parkirnih površin za kolesa, ker želimo na železnico pritegniti vse tiste, ki vsakodnevno uporabljajo javni železniški prevoz in se do postaje oziroma postajališča ali morda od postaje oziroma postajališča do šole, službe ali na potep zapeljejo s kolesom. Sama dinamika urejanja parkirnih površin za kolesa bo v prihodnje odvisna od zagotavljanja finančnih virov s strani pristojnega ministrstva za infrastrukturo.

Z izvedbo omenjenega projekta nenehno povečujemo število kolesarskih parkirnih mest na območju železniških postaj/postajališč, predvsem pa tudi zagotavljamo primernejše in varnejše parkiranje koles uporabnikom železniškega prometa.

Na nekaterih železniških postajah bomo v prihodnjih letih uredili tudi površine, ki bodo namenjene sistemu izposoje javnih koles, bike sharing system, in polnjenju električnih koles. Sistem bike sharing bo povezoval združljive sisteme izposoje, ki bodo vzpostavljeni po številnih mestih po Sloveniji.