Application deadline: 15.05.2022
Number: 65/22

Obveščamo, da je družba SŽ-Tovorni promet, d.o.o objavila potrebo po zaposlitvi delavca v Službi za načrtovanje in upravljanje s sredstvi na delovnem mestu: KOORDINATOR III (M/Ž) (1 izvajalec). 

Opis dela: Zagotavljanje investicijskega in rednega vzdrževanja elektro lokomotiv – izdelava planov, spremljanje stroškov, spremljanje opravljenih storitev vzdrževanja elektro lokomotiv, testiranje rezervnih delov, sodelovanje v razpisnih komisijah za javne razpise nabave rezervnih delov in materiala za vzdrževanje elektro lokomotiv ter sodelovanja v projektnih skupinah.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je smer elektrotehnika, strojna ali druga ustrezna smer ),
  • delovne izkušnje: 48 mesecev na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (urejanje besedil in elektronskih preglednic),
  • dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami:

  • izkušnje na področju obvladovanja procesov in predpisov, ki opredeljujejo vzdrževanje elektro lokomotiv.
  • izkušnje pri načrtovanju vzdrževanja,
  • izkušnje z izdelavo zahtevnejših analiz, poročil in načrtov vzdrževanja,
  • odlične komunikacijske sposobnosti, sposobnost koordinacije in organizacije dela.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 15.5.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 65/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Za morebitne dodatne informacije pokličite g. Daniela Djurana (01/2914 302).