Application deadline: 10.04.2024
Number: 58/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za gradbeno dejavnost na delovnem mestu: Progar (M/Ž) (2 izvajalca).

Opis dela: Izvajanje del pri vzdrževanju proge in objektov, delo z delovnimi stroji za vzdrževanje prog, robotskimi mulčerji ter izvajanje-drugih del, ki so tehnološko in funkcionalno povezana z vzdrževanjem.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • ustrezna izobrazba: zaključena osnovnošolska izobrazba,
  • izpolnjevanje zdravstvenih pogojev skladno s predpisi.

Prednost bodo imeli kandidati z opravljenim vozniškim izpitom B kategorije.

Lokacija zaposlitve: Dravograd.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas enega leta z enomesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 10.04.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 58/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Bojana Križanec (03/2933-355).