Application deadline: 18.04.2024
Number: 66/24

Obveščamo, da je družba SŽ-ŽIP, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za proizvodnjo, prodajo in storitve na delovnem mestu: Referent III/1- ustrezne smeri (M/Ž) (1 izvajalec).

Opis dela: Izvajanje srednje zahtevnih del: naročanje osebne varovalne opreme, naročanje pisarniškega materiala, naročanje, spremljanje stanja in popis osnovnih sredstev, delo v BC, sprejem strank, upravljanje s centralno tel. številko Zaloške 217a in prevezovanje (ter obratno – prevezovanje ostalih na centralo ob odsotnostih), prevzem blaga (dostave za avtomate), prevzemanje telefona reklamacij (ob odsotnosti na avtomatih); izdelovanje evidenc, analiz in poročil; urejanje in hranjenje dokumentacije; druga opravila (dela) po naročilu nadrejenega, ki so tehnološko in funkcionalno povezana v delovnem procesu.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • srednje splošno izobraževanje, ustrezne smeri,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi: urejanje besedil, elektronske preglednice.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • Status invalida po ZPIZ s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure dnevno, 20 ur tedensko,
  • značajske lastnosti, kot so: visok nivo komunikacijskih veščin, natančnost, izražena sposobnost delovanja v skupini, izražena sposobnost samostojnega dela.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 18.04.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 66/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Suzana Gale na tel. št. 01 29 15 209.