Application deadline: 17.05.2024
Number: 74/24

Obveščamo, da je družba Slovenske železnice, d.o.o., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Sektorju za pravne zadeve in kadre, Služba za kadre, na delovnem mestu: Samostojni strokovni sodelavec I (M/Ž) – psiholog na področju zaposlovanja (1 izvajalec).

Opis dela: Izvedba psiholoških testiranj, interpretacija in priprava poročil, druga dela v okviru področja razvoja kadrov.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je smer izobrazbe s področja psihologije (2.bolonjska stopnja ali predhodni univerzitetni program)),
  • delovne izkušnje: 36 mesecev na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Word, Excel).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • delovne izkušnje na področju izvajanja psiholoških testiranj, interpretacije testov in priprave poročil,
  • opravljeno Usposabljanje Centra za psihodiagnostična sredstva za uporabo posameznih testov in testiranj,
  • sposobnost upravljanja medosebnih odnosov, komunikacijske spretnosti, učinkovitost, organizacijske spretnosti, proaktivnost, zanesljivost.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas za čas nadomeščanja daljše odsotnosti s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 17.5.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 74/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Vanja Kos (01/2914 188), ga Katarina Gruden (01/2914 495).