Application deadline: 22.03.2024
Number: 51/24

Obveščamo, da je družba SŽ, d.o.o., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za razvoj in informacijsko podporo poslovnim procesom, Sektor za informatiko in nove tehnologije, na delovnem mestu: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC I (M/Ž) – za delo na področju informacijskih rešitev za izvajanje transportno logističnih storitev (1 izvajalec).

Opis dela: Zaposleni bo pomagal  uresničevati programe digitalizacije na področju tovornega prometa. Imeti mora temeljno razumevanje poslovnih procesov in potreb, da bo lahko identificiral, analiziral in razreševal izzive. Preverjal bo delovanje nove rešitve, kar vključuje izvajanje testov, beleženje napak ter sodelovanje pri njihovi odpravi. Pomembno vlogo bo imel pri usklajevanju med različnimi uporabniškimi skupinami in izvajalci. Sodeloval bo pri izobraževanju uporabnikov in sicer pri organizaciji usposabljanja za uporabnike, pri pripravi izobraževalnih gradiv in izvedbi usposabljanj.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • zahtevana izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je smer izobrazbe računalništvo, informatika, ekonomija, oziroma druga ustrezna tehnična izobrazba),
  • zahtevane izkušnje: 3 leta na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Word in Excel).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • analitična znanja na področju načrtovanja informacijskih rešitev,
  • poznavanje sodobnih metod projektnega dela,
  • izkušnje na področju uvajanja in vzdrževanja IT rešitev v transportno logistični branži
  • dobro znanje angleškega jezika.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas dveh let s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 22.03.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 51/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: g. Matjaž Tršan (01/2914 273).