Application deadline: 09.04.2024
Number: 57/24

Obveščamo, da je družba SŽ, d.o.o., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za splošne zadeve, Sektor za pravne zadeve in kadre, na delovnem mestu: Samostojni strokovni sodelavec II (M/Ž) – za opravljanje dela na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti (1 izvajalec).

Opis dela: Opravljanje nalog strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost v skladu z veljavno zakonodajo.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je smer varstvo pri delu in požarno varstvo),
  • delovne izkušnje: 36 mesecev na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi:

  • opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu,
  • opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom,
  • opravljeno pedagoško in andragoško usposabljanje,
  • vozniško dovoljenje B,
  • opravljen izpit za koordinatorje za VZD na začasnih in premičnih gradbiščih,
  • znanje tujih jezikov: angleški jezik,
  • računalniško znanje ACAD.

Lokacija zaposlitve: Maribor (širše območje).

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 09.04.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 57/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: g. Aleš Kastelic (01/2912 779).