Application deadline: 01.07.2022
Number: 83/22

V Službi za splošne zadeve, Sektor za pravne zadeve in kadre, SŽ, d.o.o., objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev na naslednjem delovnem mestu : SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC II (M/Ž) – za opravljanje dela na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti (1 izvajalec)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, (prednost je smer varstvo pri delu in požarno varstvo), delovne izkušnje: 3 leta na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, VVord).

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in veščinami:

  • opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom, opravljeno pedagoško in andragoško usposabljanje, vozniško dovoljenje B kategorije, opravljen izpit za koordinatorje za VZD na začasnih in premičnih gradbiščih, znanje tujih jezikov: angleški jezik, računalniško znanje ACAD.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 1.7.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: Prijava na delovno mesto – Slovenske železnice (sz.si) Pri tem se sklicujte na številko obvestila 83/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije: g. Matej Hribar (tel.št.: 01/2915-158).