Application deadline: 26.06.2022
Number: 80/22

V Štabni službi za kontroling, SŽ, d.o.o., objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev na naslednjem delovnem mestu: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC IV (M/Ž) – 2 izvajalca

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

 • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, (prednost je izobrazba ekonomske smeri),
 • delovne izkušnje: 2 leti na podobnih delih,
 • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in veščinami:

 • poznavanje sistema zajema in obračuna stroškov ter sistema ugotavljanja uspešnosti poslovanja po stroškovnih nosilcih ter profitnih centrih,
 • poznavanje procesov mesečnega, letnega ter strateškega načrtovanja ter poročanja,
 • izkušnje na področju analitike stroškovne učinkovitosti stroškovnih mest, projektov,
 • priprava analiz in prezentacij za potrebe poslovnega odločanja,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • napredno znanje MS Office (Excel, Word, Power Point), poznavanje ERP sistemov,
 • dobro poznavanje poslovnih procesov na področju kontrolinga in računovodstva, poznavanje stroškovnega računovodstva in kalkulacij,
 • analitične sposobnosti,
 • visoka stopnja samoiniciativnosti in osebne integritete.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 26.6.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 80/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije:  ga. Mojca Lomovšek (tel.št.: 01/2914-685).