Application deadline: 16.06.2022
Number: 79/22

Obveščamo, da je družba SŽ-ŽGP, d.d., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev na naslednjem delovnem mestu: STROJNIK TEŽKE MEHANIZACIJE I (M/Ž) – 1 izvajalec

Opis dela: Samostojno opravljanje dela z zahtevnejšimi gradbenimi ali progovno-gradbenimi stroji (nakladač donelli, portalno dvigalo, silad), opravljanje vožnje s cestnimi tovornimi ali osebnimi vozili, skrb za brezhibno in pravilno delovanje stroja, vodenje evidence o opravljenem delu stroja, vodenje evidence o porabi goriva, dnevno opravljanje tekočega vzdrževanja in sodelovanje pri popravilih stroja, sodelovanje pri investicijskem popravilu stroja, skrb za izboljšanje sistema za zagotovitev kakovosti poslovanja družbe in izpolnjevanje nalog s tega področja ,druga občasna dela v okviru razporeda delovnega časa po nalogu vodje službe.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri,
  • opravljen izpit za strojnika težke gradbene mehanizacije, vozniški izpit C in E kategorije.

Mesto nastopa dela: Ljubljana, delo se opravlja na območju RS.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta z dvomesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 16.6.2022.

Vloge posredujte na elektronski naslov [email protected]

Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Suzano Pirc na telefonsko številko 01/2912 179.