Application deadline: 08.07.2022
Number: 84/22

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Sekretariatu družbe na delovnem mestu: STROKOVNI SODELAVEC I (M/Ž) (3 izvajalci)

Opis dela: opravljanje zahtevnejših nalog s področja računovodstva, financ, kontrolinga; sodelovanje pri izdelavi letnih načrtov, stroškov, prihodkov, nabave opreme, nadzor nad realizacijo plana ter sprotno spremljanje porabe sredstev, sprejemanje, pregled in dostava računov v knjigovodstvo, spremljanje finančne realizacije pogodb, strokovno obvladovanje dostavljenih računov (rok zapadlosti, spremembe, dopolnitve,..), obvladovanje dokumentov in postopkov za material in storitve, kontrola knjigovodskih listin, izdelava analiz, poročil s strokovnega področja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

  • strokovna izobrazba: visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je izobrazba ekonomske smeri),
  • delovne izkušnje: 1 leto na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • poznavanje del z ekonomskega področja (kontroling, računovodstvo, finance), usposobljenost za delo s programom SAP R/3, natančnost, analitičnost, organiziranost pri delu.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 8.7.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: Prijava na delovno mesto – Slovenske železnice (sz.si). Pri tem se sklicujte na številko obvestila 84/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Bevc Frančiška (01/ 2914-584).