Application deadline: 26.04.2024
Number: 68/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za gradbeno dejavnost na delovnem mestu: Strokovni sodelavec I (M/Ž) – za področje gradbene dejavnosti (4 izvajalci).

Opis dela: izvajanje zahtevnih tehničnih opravil na področju gradbene dejavnosti, spodnjega in zgornjega ustroja; planiranje, organiziranje, vodenje del pri vzdrževanju, obvladovanje dokumentacije s področja dela, sodelovanje pri javnih naročilih, tehničnih komisijah, izobraževanju;

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • strokovna izobrazba: visokošolska strokovna oziroma univerzitetna izobrazba ustrezne smeri ali višješolska izobrazba ustrezne smeri (prednost je izobrazba gradbene smeri),
  • delovne izkušnje: 24 mesecev na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi:

  • izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN (osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge),
  • delovne izkušnje na področju vzdrževanja v gradbeni dejavnosti,
  • vozniški izpit »B« kategorije.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana (širše območje – 3 izvajalci) in Postojna (širše območje – 1 izvajalec).

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo v skladu s pravilnikom 925-P05  Sprejem in usposobitev delavcev vključen v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalca prog, objektov in opreme proge.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 26.04.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 68/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Kristina Gavranić (01/ 2914-461).