Application deadline: 28.03.2024
Number: 53/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za EE in SVTK na delovnem mestu: Strokovni sodelavec I (M/Ž) – za področje signalno varnostnih naprav (1 izvajalec).

Opis dela:

 • izvajanje vzdrževanja SV naprav,
 • odpravljanje okvar in napak na SV napravah, objektih in opremi,
 • izdelovanje tehničnih specifikacij sistema ETCS,
 • izvajanje nalog pri investicijskih projektih,
 • koordiniranje in urejanje specifikacij sistemskih zahtev za signalnovarnostne sisteme,
 • pregledovanje in revidiranje izvršilne tehnične dokumentacije,
 • skrb za sistemsko in projektno dokumentacijo.
 • izobraževanje v skladu s programi strokovnega usposabljanja za delovna mesta  OVKN ter izvajanje strokovnega izpopolnjevanja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

 • strokovna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je izobrazba smeri elektrotehnika),
 • delovne izkušnje: 12 mesecev na podobnih delih,
 • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

 • izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN (osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge),
 • praktične izkušnje na področju preventivnega in investicijskega vzdrževanja elektro sistemov,
 • opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja elektro stroke na IZS,
 • znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta,
 • vozniški izpit »B« kategorije.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Kandidat bo v skladu s predpisom 925-P 05 Sprejem in usposobitev delavcev vključen v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec signalnovarnostnih naprav.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 28.03.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 53/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Polona Savšek (01/2914 465).