Application deadline: 16.03.2024
Number: 48/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za EE in SVTK na delovnem mestu: Strokovni sodelavec I (M/Ž) – za področje vzdrževanja vozne mreže (1 izvajalec).

Opis dela: izvajanje strokovnih nalog na elektroenergetskih sistemih (vozno omrežje), spremljanje in nadzorovanje izvajanja vzdrževalnih del, izdelava tehničnih specifikacij sestavnih delov voznega omrežja, sodelovanje pri nadgradnjah in obnovah voznega omrežja, priprava razpisnih dokumentacij, sodelovanje v raznih tehničnih komisijah na področju voznega omrežja, sodelovanje pri investicijskih projektih, avtomatizaciji procesov v dejavnosti in druga dela, ki so funkcionalno in tehnološko povezana z vzdrževanjem v delovnem procesu.       

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • strokovna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je izobrazba elektrotehnične smeri-energetika),
  • delovne izkušnje: 12 mesecev na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN (osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge),
  • opravljen strokovni izpit pri IZS,
  • znanje tujega jezika (angleščina),
  • vozniški izpit »B« kategorije.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Kandidati bodo v skladu s pravilnikom 925-P05  Sprejem in usposobitev delavcev vključeni v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalca stabilnih naprav električne vleke.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 16.03.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 48/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Polona Savšek (01/ 2914-465).