Application deadline: 10.04.2024
Number: 59/24

Obveščamo, da je družba SŽ, d.o.o., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za IT infrastrukturo in upravljanje storitev, Sektor za informatiko in nove tehnologije, na delovnem mestu: Strokovni sodelavec III (M/Ž) – za delo na področju sistemske podpore IT varnosti (1 izvajalec).

Opis dela: Vzdrževanje in spremljanje delovanja varnostnih in operativnih informacijskih sistemov; nameščanje varnostnih popravkov na informacijske sisteme; upravljanje z varnostnimi nastavitvami v informacijskem okolju; nadzorovanje in optimiranje delovanja nadzorno-varnostnih sistemov (SIEM, EDR, NDR, SOAR…); upravljanje z gesli, certifikati in dostopi, ipd.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je smer izobrazbe računalništvo, informatika, oziroma druga ustrezna tehnična izobrazba),
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi:

  • osnovno poznavanje varnostnih postopkov in tehnologij za zaščito računalniške opreme (strojne in programske, računalniških komunikacij),
  • osnovno poznavanje varnostnih zahtev operacijskega sistema Windows Server, Linux, Windows delovnih postaj ter MS Office produktov,
  • osnovno poznavanje varnostnih zahtev in tehnologij v heterogenem okolju (On-premise Data center, Cloud infrastructure,…),
  • dobre sposobnosti medosebnega komuniciranja (ustnega in pisnega) vključno s primerno ravnjo vljudnosti,
  • pripravljenost za reševanje problemov z določeno mero iznajdljivosti in samoiniciativnosti,
  • pripravljenost na pridobivanje novih znanj in dodatno izobraževanje,
  • natančnost pri delu in visok čut odgovornosti,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 10.04.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 59/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije: g. Marko Arsović (031 760 696).