Application deadline: 05.06.2022
Number: 73/22

Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev v Sektorju za pravne zadeve in kadre, SŽ, d.o.o., na naslednjem delovnem mestu: STROKOVNI SODELAVEC III (M/Ž) – za področje kadrovske operative (1 izvajalec)

Opis dela: Zagotavljanje operativnega kadrovskega dela (celoten postopek objave in izbora internih in zunanjih kandidatov, vodenje kadrovskih evidenc, upravljanje s podatki v SAP, zagotavljanje informacij delavcem in delodajalcu, priprava poročil in analiz in druge naloge po naročilu delodajalca).

 Pogoji, ki jih morajo  izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je izobrazba družboslovne ali humanistične smeri),
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Word, Excel).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • delovne izkušnje na področju kadrovanja / obračuna plač,
  • poznavanje SAP HCM,
  • dobro znanje angleškega jezika,
  • odlične sposobnosti komuniciranja,
  • dobro poznavanje kadrovskih procesov in zanimanje za digitalizacijo,
  • samoiniciativnost, pripravljenost na učenje, sposobnost timskega dela.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 1 leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 5.6.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 73/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Marija Paladin (01/ 2914-502), ga. Lidija Srakar (01/2914-055).