Application deadline: 15.05.2022
Number: 61/22

V družbi SŽ, d.o.o., Sektor za pravne zadeve in kadre, objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca na naslednjem delovnem mestu: STROKOVNI SODELAVEC III (M/Ž) – za področje kompleksnih izračunov (1 izvajalec).

Pogoji, ki jih morajo  izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je izobrazba ekonomske smeri),
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Word, Excel).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • delovne izkušnje na področju obračuna plač,
  • poznavanje zakonodaje s področja obračuna plač, obdavčitve in plačila prispevkov,
  • poznavanje SAP HCM,
  • odlično poznavanje programa Excel,
  • dobro znanje angleškega jezika,
  • dobro poznavanje kadrovskih procesov in zanimanje za digitalizacijo,
  • analitičen in ciljno usmerjen pristop k delu,
  • samoiniciativnost, pripravljenost na učenje, sposobnost timskega dela.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 1 leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 15.5.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 61/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Marija Paladin (01/ 2914-502).