Application deadline: 24.05.2022
Number: 69/22

Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev v Sektorju za upravljanje nepremičnin na naslednjem delovnem mestu: STROKOVNI SODELAVEC III (M/Ž) – za področje zemljiškoknjižnih ureditev nepremičnin (1 izvajalec).

Opis dela: vodenje evidenc nepremičnin  (sklepi geodetske uprave RS in zemljiške knjige), poznavanje aplikacij E-prostor, GURS, in zemljiška knjiga, pravni pregled nepremičnin z vidika urejenosti lastništva, posesti in obligacijskih stvarno pravnih pravic (hipoteke, služnosti, stavbne pravice), priprava in pregled geodetskih postopkov (naročila parcelacij in etažnih načrtov), sodelovanje pri sodnih postopkih, priprava letnih planov in spremljanje realizacije, pridobivanje soglasij in dokumentov za različne postopke v zvezi z nepremičninami.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost predstavlja smer geodezija),
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Word, Excel).

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z naslednjimi lastnostmi, veščinami, znanji:

  • ustrezen strokovni izpit,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • izkušnje pri podobnih delih,
  • poznavanje aplikacij E-prostor; GURS in zemljiška knjiga,
  • dobre analitične in organizacijske sposobnosti, natančnost pri delu,
  • sposobnost timskega dela, dela s strankami, odlične komunikacijske sposobnosti.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 24.5.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 69/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije: ga. Janja Pfeifer (01/2914-614).