Application deadline: 16.03.2024
Number: 49/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za EE in SVTK na delovnem mestu: Uvajanje v delo V. stopnja (M/Ž) – teh. vzdrž. v žel. oper. TK (1 izvajalec).

Opis dela: izvajanje vzdrževanja in odprava napak na TK napravah, objektih in opremi, izvajanje ustreznih evidenc, dokumentacije in poročil, druga dela po naročilu nadrejenega, ki so funkcionalno in tehnološko povezana z vzdrževanjem v delovnem procesu.                                                                                       

Pogoji, ki jih morajo  izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

  • strokovna izobrazba: srednje splošno ali tehniško izobraževanje (prednost: smer Elektrotehnik s strokovnimi moduli s področja elektronike, tehnik računalništva);
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • kandidati bodo v skladu z 925-P 05 Sprejem in usposobitev delavcev vključeni v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalca telekomunikacijskih omrežij in opreme;
  • izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN (osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge);
  • vozniški izpit »B« kategorije.

Lokacija zaposlitve: Nova Gorica.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 16.03.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 49/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Polona Savšek (01/ 2914-465).