Application deadline: 28.03.2024
Number: 54/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za EE in SVTK na delovnem mestu: Uvajanje v delo V. stopnja (M/Ž) – za opravljanje dela na delovnem mestu delovodja ENP (1 izvajalec).

Opis dela: organiziranje, koordiniranje in kontroliranje dela delovnih skupin pri vzdrževanju ENP, neposredno izvajanje vzdrževalnih del in meritev, organiziranje zavarovanja delavcev pri delu pod visoko napetostjo, sodelovanje pri investicijskih delih, interveniranje ob izrednih dogodkih in okvarah.                    

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • ustrezna izobrazba: (srednje splošno ali tehniško izobraževanje 5. ravni (izobraževalni program tehniške gimnazije z izbirnim strokovnim predmetom elektrotehnika ali strojništvo ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s področja elektrotehnike ali strojništva),
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN (osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge),
  • vozniški izpit B kategorije.

Lokacija zaposlitve: Poljčane.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidati bodo v skladu z 925-P 05 Sprejem in usposobitev delavcev vključeni v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalca stabilnih naprav električne vleke.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 28.03.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 54/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Polona Savšek (01/2914 465).