Application deadline: 01.07.2022
Number: 82/22

Opis dela nadzornika vleke: organiziranje vožnje vlakov z odrejanjem strojnega osebja in vlečnih vozil za redne in izredne vlake; laično kontroliranje psihofizičnega stanja strojnega osebja, nadzorovanje izmenskega dela strojnega osebja, organiziranje dostave vlečnih vozil v pralnico In delavnico, nadzor nad objekti In napravami, spremljanje premikalnega dela v enoti, obveščanje o Izrednih dogodkih ter aktiviranje pomožnega vlaka; izdelovanje evidenc, analiz in poročil. Delo se opravlja v turnusu (tudi nočno delo).

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: srednje spl.in tehnično izobraževanje ustrezne smeri (prednost je strojna ali elektrotehnična ali druga ustrezna smer),
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in sposobnostmi:

  • strokovni izpit za strojevodjo,
  • delovne Izkušnje na podobnih delih,
  • izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev skladno z Internimi predpisi (nočno delo),

Mesto nastopa dela: Ljubljana (2 izv.), Maribor (3 izv.), Celje (3 izv.), Nova Gorica (1 izv.), Novo mesto (3 izv.).

Delovno razmerje se sklene za določen čas 6 mesecev zaradi usposabljanja za navedeno delovno mesto s trimesečnim poskusnim delom. Po uspešno zaključenem usposabljanju se sklene pogodba o zaposlitvi za delovno mesto nadzornik vleke za nedoločen čas in s trimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog Je 1.7.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: Prijava na delovno mesto – Slovenske železnice (sz.si) . Pri tem se sklicujte na številko obvestila 82/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Bredo Šuligoj (01/2915 032).