Application deadline: 12.04.2024
Number: 62/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Potniški promet, d. o. o., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za prodajo in marketing na delovnem mestu: Uvajanje v delo V. stopnja – za delovno mesto prodajalec v prodajno informacijskem centru II (M/Ž) (8 izvajalcev).

Opis dela: Prodaja vozovnic v notranjem in mednarodnem prometu, dajanje informacij o železniškem potniškem prometu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž) so:

  • zahtevana izobrazba: V. stopnja-srednja splošna ali tehniška izobrazba ustrezne smeri,
  • znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta (angleški ali nemški jezik).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi:

  • zahtevana izobrazba: V. stopnja-srednja splošna ali tehniška izobrazba ustrezne smeri,
  • znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta (angleški ali nemški jezik),
  • vozniško dovoljenje B kategorije,
  • usposobljenost za delo z internimi aplikacijami glede na delovno področje in internimi aplikacijami ISSŽP.

Lokacija zaposlitve: Maribor (4), Murska Sobota (1), Novo mesto (1), Šentjur (1), Sevnica(1).

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas treh mesecev (usposabljanje).

Delavci bodo vključeni v usposabljanje po programu prodajalec v prodajno informacijskem centru.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 12.04.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 62/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije: ga. Jager Slavka (01/ 29 14 446).