Application deadline: 31.05.2022
Number: 67/22

Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca v Sektorju za informatiko in nove tehnologije, SŽ, d.o.o., na naslednjem delovnem mestu: VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC II (M/Ž) – razvijalec programske opreme (3 izvajalci).

Skupina Slovenske železnice z uvedbo sodobnih digitalnih rešitev spreminja  percepcijo javnega transporta in skupaj z drugimi razvitimi evropskimi državami postaja logična izbira potnikov tako za izvajanje dnevnih migracij, kot tudi za napredno načrtovanje poti od vrat do vrat.

Z investicijami v nove vlake, gradnjo sodobnega potniškega terminala v Ljubljani, širjenjem prodajnega portfelja z akvizicijami ter nenazadnje tudi z digitalizacijo, uresničujemo ambiciozne poslovne načrte skupine. V eno najobsežnejših strategij digitalizacije v slovenskem prostoru smo zajeli vse dejavnosti skupine in vsa poslovna področja, ki bodo v prihodnih letih potnikom zagotavljala kakovostno, fleksibilno ter učinkovito uporabo različnih transportnih sredstev. Cilje predmetne strategije digitalizacije uresničujemo preko različnih programov digitalizacije katerih projekti so tehnološko napredni in zahtevni.

Gradimo nove ambiciozne, napredne in drzne ekipe ter spreminjamo ustaljene okvire delovnega okolja. V svojo sredino tako vabimo sodelavce, ki bodo pomagali uresničevati strateške programe digitalizacije in bodo skupaj z vodstvi posameznih družb v skupini podprli razvoj posameznih dejavnosti z uvajanjem digitalnih tehnologij v skladu z najboljšimi praksami za posamezno dejavnost ali področje ter s svojim delom pomagali oblikovati digitalno prihodnost slovenskega transporta.

Opis dela: opravljanje nalog na področju načrtovanja, razvoja in vzdrževanja informacijske podpore tovornemu prometu s poudarkom na vzdrževanju in predelavi ISSŽP.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je smer izobrazbe računalništvo in informatika oziroma druga tehnična izobrazba),
  • delovne izkušnje: 3 leta na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi:

  • napredno oz. poglobljeno poznavanje metod razvoja programske opreme,
  • dobro poznavanje oz. programiranje zbirk podatkov (poznavanje SQL, na sistemih, kot so npr. MS SQL / Oracle / MySQL / …),.
  • dobro poznavanje delovanja spletnih storitev (npr. SOAP, REST,…),
  • poznavanje principov varnega programiranja,
  • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
  • delavnost, vztrajnost, zmožnost timskega in projektnega dela,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 31.5.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 67/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije: g. Matjaž Tršan (041 798 013).