Application deadline: 26.04.2024
Number: 67/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za elektroenergetiko in signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave (Služba za EE in SVTK) na delovnem mestu: Višji strokovni sodelavec II (M/Ž) – upravljalec GSM-R omrežja (1 izvajalec).

Opis dela: izvajanje nadzora nad delovanjem GSM-R radijskega sistema izvajanje vzdrževanja na posameznih sklopih GSM-R omrežja; izvajanje dežurne službe v NOC centru; analiza in odprava napak na GSM-R omrežju; izdelovanje tehničnih specifikacij; pregledovanje in revidiranje izvršilne tehnične dokumentacije; usklajevanje in določanje ciljev na projektih sistema GSM-R za strokovno področje Službe za EE in SVTK; sodelovanje pri investicijskih projektih; sodelovanje na komisijah za fazne in končne tehnične preglede; izobraževanje v skladu s programi strokovnega usposabljanja za delovna mesta OVKN ter izvajanje strokovnega izpopolnjevanja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

 • strokovna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je izobrazba elektrotehnične smeri),
 • delovne izkušnje: 36 mesecev na podobnih delih,
 • znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta,
 • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

 • izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN (osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge),
 • praktične izkušnje na področju preventivnega in investicijskega vzdrževanja elektro sistemov,
 • poznavanje načrtovanja oziroma vzdrževanja radijskih sistemov,
 • znanja na področju konfiguracije oziroma upravljanja LAN WAN omrežij,
 • znanja na področju konfiguracije oziroma upravljanja SDH prenosnih sistemov,
 • opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja elektro stroke na IZS,
 • vozniški izpit »B« kategorije.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo v skladu s pravilnikom 925-P05 Sprejem in usposobitev delavcev vključen v usposabljanje za pridobitev strokovnega izpita za vzdrževalca telekomunikacijskih omrežij in opreme.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 26.4.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 67/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Polona Savšek (01/ 2914-465).