Application deadline: 14.03.2024
Number: 47/24

Obveščamo, da je družba SŽ – ŽGP d.d., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev na delovnem mestu: Vodja gradbišča I (M/Ž) (2 izvajalca).

Opis dela: organiziranje in vodenje del na gradbišču, vodenje zapor tira, naročanje materiala, storitev delovne sile in mehanizacije, organizacija prevzema in vodenje evidence o izvršenih prevzemih, vodenje in hranjenje gradbiščne dokumentacije, spremljanje in planiranje napredovanja del na podlagi izdelanega elaborata, urejanje problematike na gradbišču skupaj z odgovornim vodjem del, pregledovanje, potrjevanje in kontrola opravljenega dela, delovne sile in mehanizacije,

opravljanje nadzora nad izvajanjem storitev, opravljanje nadzora nad izvajanjem varnega dela skupin, obveščanje varnostnega inženirja o izrednih dogodkih, smrtnih nesrečah, kolektivnih poškodbah in nevarnih pojavih, pripravljanje dokumentacije za tehnični pregled in sodelovanje na tehničnem pregledu objekta, organiziranje kontrolnih meritev in preizkušenj, izvajanje kontrole kvalitete opravljenih del pred končno kontrolo (tehnični pregled), izdelovanje analize uspešnosti končanega objekta, organiziranje prevoza delavcev, posredovanje podatkov o potrjenih izvedenih delih za pripravo situacije ali računa, dela in naloge po pooblastilu direktorja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna izobrazba gradbene smeri;
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Excel, Word);
  • dobro znanje angleškega izpita glede na zahteve delovnega mesta;
  • vozniški izpit B kategorije.

Lokacija zaposlitve: Območje Republike Slovenije.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 14.03.2024.

Vloge posredujte na elektronski naslov: [email protected].

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Suzano Pirc na telefonsko številko 01/2912 179.