Application deadline: 23.06.2022
Number: 81/22

Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca v Sektorju za informatiko in nove tehnologije, SŽ, d.o.o., na naslednjem delovnem mestu: VODJA PROJEKTA (M/Ž) – za projekt OIS – Obratovanje javne železniške infrastrukture (1 izvajalec)

Skupina Slovenske železnice v zadnjih letih hitro uvaja sodobne digitalne tehnologije. Z digitalizacijo uresničujemo ambiciozne poslovne načrte širitve dejavnosti na druge trge in področja, uvajamo nove poslovne modele in optimiziramo poslovne procese. Z obsežno strategijo digitalizacije smo zajeli vse dejavnosti skupine in vsa poslovna področja. Cilje iz strategije digitalizacije uresničujemo skozi več programov digitalizacije za posamezne dejavnosti in poslovna področja.

Iščemo ambiciozne sodelavce, ki bodo pomagali uresničevati programe digitalizacije in bodo skupaj  z vodstvi posameznih družb v skupini podprli razvoj posameznih dejavnosti z uvajanjem digitalnih tehnologij v skladu z najboljšimi praksami za posamezno dejavnost ali področje.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost je smer izobrazbe ekonomija, računalništvo, informatika oziroma druga tehnična izobrazba),
  • delovne izkušnje: 60 mesecev na podobnih delih,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi:

  • sposobnosti vodenja, upravljanja,
  • poznavanje dejavnosti in najboljših praks,
  • poznavanje digitalnih tehnologij na področju vodenja železniškega prometa,
  • poznavanje signalno varnostnih sistemov v železniškem prometu,
  • poznavanje sodobnih metod projektnega dela,
  • izkušnje pri vodenju večjih projektov digitalizacije in informatizacije,
  • izkušnje pri vodenju večjih organizacijskih enot.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s šestmesečnim poskusnim delom.

Additional info

Rok za oddajo vlog je 23.6.2022.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 81/22. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije: g. Matjaž Tršan (041 798 013).