Družba SŽ-ŽGP je 26 maja maja podpisala pogodbo o izvedbi nadgradnje železniške postaje Domžale. Gradbena dela, ki se bodo predvidoma pričela julija letos, zajemajo gradnjo dveh novih bočnih peronov z nadstrešnicami ter gradnjo novega podhoda z dvigali pod železniškimi tiri. Ta bo omogočil potnikom, pešcem in kolesarjem varen prehod med vzhodno in zahodno stranjo železniške postaje Domžale. V sklopu nadgradnje železniške postaje bo obnovljeno postajno poslopje, urejeno bo parkirišče, kolesarnice in obračališče za avtobuse. Prav tako bodo nadgrajeni tiri, signalnovarnostne in telekomunikacijske ter elektroenergetske naprave. Nadgradnja bo omogočila optimizacijo delovnih procesov na območju postaje in znižanje stroškov vzdrževanja ob višji stopnji varnosti v železniškem prometu.

Cilji projekta nadgradnje železniške postaje so:

povečanje zmogljivosti postaje,
dvig osne obremenitve na kategorijo D4 (225 kN/os) in dolžinske obremenitve 80kN/m,
zagotovitev interoperabilnosti,
povečanje stopnje varnosti prometa,
uporabniku prijaznejša infrastruktura,
fleksibilnejše odvijanje prometa,
omogočeno obratovanje daljših tovornih vlakov.