SŽ-Tovorni promet je vodilni železniški prevoznik tovora v Sloveniji in eden največjih izvoznikov storitev.  Ponujamo celovite logistične rešitve, ki vključujejo konkurenčne cene in storitev, prilagojeno kupcu  in njegovim potrebam na izbrani relaciji. Naša ponudba lahko obsega tudi široko paleto dodatnih  storitev. S sestrskimi podjetji v skupini Slovenske železnice lahko zagotovimo varovanje blaga,  čiščenje, vzdrževanje voznih sredstev, pa tudi carinjenje in špediterske storitve ter prekomorske  in cestne prevoze. Naš cilj je biti vodilni logist na območju jugovzhodne Evrope, torej na območju  Slovenije, severne Italije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Bolgarije, Romunije, Srbije in preostalega  dela Balkana. Naša prednost so visoko strokovno usposobljeni zaposleni. Smo lojalni do poslovnih  partnerjev, pri izvajanju storitev pa smo prijazni do okolja.

Smo integralni intermodalni ponudnik prevozov po Sloveniji in v tujini.  Povezujemo blagovne tokove od severozahodne in srednje Evrope v  jugovzhodno Evropo in vse do Turčije. Našim uporabnikom samostojno ali  v sodelovanju z našimi dolgoletnimi partnerji zagotavljamo:

  • zanesljivost, hitrost, varnost in točnost prevoza;
  • sproten pretok informacij, podprt s sodobnim informacijskim sistemom;
  • zagotovljen in konkurenčen čas prevoza;
  • skladiščenje blaga;
  • možnost dostave blaga do končnih uporabnikov;
  • prevoz tovora od vrat do vrat s celotno logistiko;
  • zadostno število tovornih vagonov za prevoz različnih vrst blaga;
  • nadzor prevozov in spremljanje pošiljk;
  • visoko kakovost prevozov;
  • konkurenčne cene ter preprosto poslovanje.

Hiter odziv, hitre poti in fleksibilnost

Fersped-smo največji špediter v Sloveniji, čigar začetki  segajo v leto 1968, in med večjimi v jugovzhodni  Evropi. Kupcem in partnerjem z dolgoletno  tradicijo, znanjem in izkušnjami zagotavljamo  celovite logistične rešitve ter optimizacijo  logističnih in poprodajnih storitev. Izkoriščamo  odlično geografsko lego in dobre poslovne  povezave doma in tujini. Z izkoriščanjem  sinergijskih učinkov družb v skupini Slovenske  železnice želimo uporabnikom ponuditi najširšo  paleto učinkovitih storitev na področju železniške,  pomorske, cestne in letalske logistike. Od leta  2020 z Zlatim certifikatom bonitete odličnosti.

DRUŽBI, KI OPRAVLJATA DEJAVNOST

SŽ-Tovorni promet, d. o. o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

T: +386 1 291 42 80
E: [email protected]
W: www.slo-zeleznice.si

Fersped d. o. o.
Zaloška cesta 219
1000 Ljubljana

T: +386 1 300 71 12
E: [email protected]
W: www.fersped.si