Slovenske železnice smo v letih 2019 in 2020, od portala MojeDelo.com, prejele priznanje Ugledni delodajalec v panogi Logistika in prevoz potnikov ter priznanje Najuglednejši delodajalec za uvrstitev med TOP 10 podjetij z najvišjimi količniki ugleda v skupni razvrstitvi med vsemi panogami.

Prestižno nagrado smo prvič prejeli leta 2019 in nato ponovno leta 2020. Na Slovenskih železnicah zaposlene postavljamo na prvo mesto.

Skupina Slovenske železnice je koncern podjetij, ki v mednarodnem in notranjem železniškem prometu skrbijo za varne in zanesljive prevoze tovora in potnikov. Poleg tega podjetja v skupini SŽ zagotavljajo celovite logistične storitve, vzdrževanje javne železniške infrastrukture in vodenje prometa po njej, vzdrževanje železniških vozil, gradbeniške storitve, raziskovalne storitve ter široko paleto drugih dejavnosti.

Slovenske železnice smo obsežen sistem, zato zagotavljamo raznolike možnosti za zaposlitev.

Mednje sodijo:

 • specifična delovna mesta za opravljanje varnostno kritičnih železniških nalog, denimo za strojevodje, prometnike in premikače;
 • proizvodna delovna mesta, med drugim za progarje, kretnike, varnostnike in vzdrževalce;
 • inženirska delovna mesta z raznovrstnih področij, kot so strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika, mehatronika in IT; 
 • druga delovna mesta z več področij delovanja skupine SŽ, na primer za prodajo, upravljanje kadrov, finance in računovodstvo, nepremičnine, administracijo in varovanje.

Področja dela

V skupini Slovenske železnice delo opravljamo v petih temeljnih stebrih:

 • logistika,
 • mobilnost,
 • upravljanje javne železniške infrastrukture,
 • gradbeništvo,
 • podporne dejavnosti.

Kako se zaposlim na Slovenskih železnicah

Na spletu se prijavite z le nekaj kliki:

 • na objavljeno delovno mesto se prijavite na povezavi,
 • predstavite se sodelavcem v kadrovski službi, osebno ali prek videokonference,
 • če ustrezate razpisnim pogojem, sledi postopek zaposlitve, med katerim:
  • opravite zdravniški pregled,
  • podpišete pogodbo o zaposlitvi,
  • prejmete temeljne informacije o zaposlitvi.

Zagotovimo vam mentorstvo ob začetku dela, med vašim delom pa skrbimo za razvoj vaše kariere in razvijanje vaših kompetenc.

Zakaj se zaposliti v skupini Slovenske železnice?

Smo največje logistično podjetje v Sloveniji z raznolikimi možnostmi zaposlitve po vsej Sloveniji. Več kot 6700 zaposlenim zagotavljamo zanesljivo, strokovno in sodobno delovno okolje.

Z več kot 70 različnimi poklici v povezanih podjetjih ponujamo atraktivne karierne priložnosti, ne glede na to, na kateri stopnji v profesionalni karieri ste.

Omogočamo redno napredovanje in sistematično razvijanje vaših potencialov. Privlačno in spodbudno delovno okolje ponujamo tako začetnikom kot tistim, ki si želijo spremembo v karieri. Zaposlujemo vrhunske strokovnjake, vodilne na svojih področjih, ter jim omogočamo razvijanje profesionalne kariere.

Zdravstveno varstvo ter zdravstvena preventiva sta pomembni sistemski funkciji podjetij v skupini SŽ. Zaposleni v skupini Slovenske železnice pa imajo tudi veliko dodatnih ugodnosti in popustov pri poslovnih partnerjih podjetij v skupini. Letujejo lahko v gorah ali na morju v počitniških enotah Slovenskih železnic ter se vključujejo v številne prostočasne dejavnosti, ki jih podjetja v skupini SŽ podpirajo ali samostojno organizirajo.

Poleg tega pa imajo zaposleni v skupini Slovenske železnice možnost obiska Središča Vitalis, vrhunskega športnega središča, ki deluje v okviru skupine SŽ. V njem poskrbijo za vitalno in zdravo gibanje ter dobro počutje vseh generacij. V Središču Vitalis so pripravljeni tudi posebni programi zdravstvene preventive, ki so zaposlenim v skupini SŽ na voljo brezplačno.

Zaposleni so vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje, pri katerem skupina SŽ prispeva del zneska k premiji.

Kadri v grafiki

Podatki za oblikovanje grafikona deležev (vir: LP 2020)

V skupini Slovenske železnice je zaposlenih 82 % moških in 18 % žensk.

Delež žensk prevladuje v družbah Slovenske železnice, d. o. o., Prometni institut Ljubljana, d. o. o., in SŽ – Železniška tiskarna, d. d.

Na vodstvenih delovnih mestih v skupini Slovenske železnice je delež žensk 32,9 % (v družbi Slovenske železnice, d. o. o., 44,4 %), kar glede na delež vseh zaposlenih žensk in glede na specifične dejavnosti družb v skupini Slovenske železnice predstavlja pomemben napredek pri doseganju ciljne spolne strukture.

Dodana vrednost na zaposlenega evrov 49.322