Notranja izobraževanja

V Izobraževalnem centru na enem mestu združujemo strokovno, vsebinsko in sistemsko podporo vsem izobraževalnim procesom v skupini Slovenske železnice.

S strokovno usposobljenimi zaposlenimi celostno opravljamo naloge Centra usposabljanja za strojevodje ter naloge Centra preverjanja za strojevodje za vse programe. Poleg tega zagotavljamo vsa strokovna usposabljanja zaposlenih, ki opravljajo za varnost kritične naloge, funkcionalno usposabljanje na proizvodnih in režijskih delovnih mestih ter interno akademijo za formalne in neformalne vodje v skupini Slovenske železnice. Na eni točki nadzorujemo in obvladujemo dokumentacijo, povezano s strokovnim usposabljanjem, izpopolnjevanjem ter preverjanjem strokovne usposobljenosti.

Izobraževanje želimo približati vsem zaposlenim v skupini Slovenske železnice, zato skrbimo za široko ponudbo usposabljanj, ki so nujna za opravljanje dela ali pa so zaposlenim ponujena kot možnost pridobivanja znanja na različnih področjih.

Z rednim načrtnim usposabljanjem zaposlenih zagotavljamo razvoj družbe, zaposlenim pa omogočamo strokovni razvoj, notranjo mobilnost in napredovanje v skupini SŽ.

Kje smo

Izobraževalni center je na Aljaževi ulici 32 v Ljubljani. Strokovna usposabljanja opravljamo tudi v Mariboru, Zidanem Mostu, Celju in Divači, izpopolnjevanja pa po vsej Sloveniji.

Prostori Izobraževalnega centra so sodobni in prilagojeni potrebam udeležencev izobraževanj in predavateljev. V vseh predavalnicah je mogoče dostopati do spleta, predavalnice pa so opremljene z interaktivnimi LCD – zasloni ter kamerami za videokonference. V računalniški predavalnici je na voljo petnajst računalnikov ter interaktivni projektor. Z računalniško opremo omogočamo izobraževanje v računalniških programih, ki se uporabljajo na različnih delovnih mestih, MS Word, Excel, SAP, BC, Roman idr.

Ponujamo tudi možnost najema učilnic. Pokličite nas na tel. št. 01 29 15182 ali nam pišite na elektronski naslov [email protected].

Kdo smo

Smo skupina sodelavcev z dolgoletnimi izkušnjami pri delu v železniškem sektorju. Za učinkovito prenašanje znanja vam ponujamo ustrezno učno okolje, izposojo računalniške opreme med izobraževanjem ter učno gradivo, ki je izdelano po vaših potrebah. Ponosni smo tudi na to, da imamo veliko posluha za posameznike, ki se pri nas izobražujejo. 

Za lažje razumevanje izobraževalnih vsebin v izobraževalne programe vključujemo praktične primere ter vodene oglede različnih postaj in delovnih procesov.

Vsi predavatelji so strokovnjaki na svojem področju in vam podajajo znanje, prepleteno z lastnimi dolgoletnimi izkušnjami.
V izobraževalnem procesu redno sodelujejo tudi zunanji sodelavci.

Strokovno usposabljanje

Po pogodbah o sodelovanju za družbe v skupini SŽ opravljamo strokovna usposabljanja, preverjanja, teoretično izpopolnjevanje in preverjanje teoretične usposobljenosti za dvajset izvršilnih delovnih mest: premikač, premikač na industrijskem tiru, vodja premika, vodja premika na industrijskem tiru, vlakovodja, pomočnik strojevodje, preglednik vagonov, kretnik, odjavnik, prometnik, progovni prometnik, vlakovni dispečer, progovni čuvaj, vzdrževalec prog, objektov in opreme proge, vzdrževalec signalnovarnostnih naprav, vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme, vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke, dispečer stabilnih naprav električne vleke, sprevodnik ter vodja vlaka.

Center usposabljanja za strojevodje

Center preverjanja za strojevodje

Po odločbi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije v Centru za usposabljanje in Centru za preverjanje za strojevodje opravljamo naslednje programe:

Program 1 – Splošno strokovno znanje

Program 2 – Strokovno znanje o vozilih in voznih sredstvih

Program 3 – Strokovno znanje o železniški infrastrukturi

Program 4 – Jezikovno znanje

Funkcionalna usposabljanja

Vključevanje v funkcionalna usposabljanja omogoča zaposlenim osebnostni in karierni razvoj. Zaposleni tako pridobivamo znanja, ki so nujna za pridobivanje in ohranjanje usposobljenosti na proizvodnih in režijskih delovnih mestih, kakovostno opravljanje dela in seznanjanje z novostmi na različnih področjih. Del funkcionalnih usposabljanj opravljamo v skupini Slovenske železnice z lastnimi predavatelji, velik del izobraževalnih potreb pa v sodelovanju s številnimi zunanjimi izvajalci.

E-tečaji

Z uporabo sodobne tehnologije ponujamo vsebinsko in časovno zelo prilagodljiva izobraževanja. Zaposlenim so v obliki e-tečajev na izobraževalnem portalu Smart Arena na voljo različne izobraževalne vsebine. Poleg izobraževalnih vsebin, ki so določene glede na posameznikovo področje dela, si lahko dodatne tečaje izbiramo po lastni želji. Z e-tečaji opravljamo tudi usposabljanje s področij varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Razvoj vodij

Posebno pozornost namenjamo razvoju vodij v okviru Interne akademije. Spodbujamo medsebojno sodelovanje in pripravljenost za timsko delo, saj vodje pomembno vplivajo na razvoj vseh zaposlenih. Programi so oblikovani na treh ravneh, ki vključujejo različne module, skozi katere udeleženci razvijajo potrebne kompetence.

Program A – Razvoj voditeljskih kompetenc za direktorje in pomočnike direktorjev

Program B – Akademija vodenja za vodje in delavske direktorje

Program C – Akademija vodenja za koordinatorje delovnih procesov in neformalne vodje

Svoje želje za organizacijo usposabljanj za zaključene skupine nam sporočite na e-naslov [email protected] ali na telefonsko številko 2915 182 (tajništvo).

Kako se zaposleni prijavi na izobraževanje?

Za udeležbo na izobraževanjih mora zaposleni pridobiti odobritev neposrednega vodje. Izobraževanje pa je povezano tudi z načrtovanimi stroški za izobraževanje v določeni organizacijski enoti. V organizacijski enoti, iz katere se zaposleni prijavlja na izobraževanje, se nato v sistemu SAP pripravi nabavni nalog, ki ga podpiše vodja službe. Nato se izpolni prijava na določeno izobraževanje. O uspešni prijavi vas tudi obvestimo.

Če bi potrebovali specifične izobraževalne vsebine, izvajalca pa še nimate izbranega, nam lahko sporočite svoje želje, mi pa vam bomo pridobili ponudbe.

Zunanja izobraževanja

Izobraževalni center Slovenskih železnic ima dolgoletno tradicijo pri izobraževanju zaposlenih za železniške poklice.
Po odločbi Javne agencije za železniški promet celostno opravljamo naloge Centra usposabljanja za strojevodje ter naloge Centra preverjanja za strojevodje.

Opravljamo vsa strokovna usposabljanja osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge (OVKN), ter programe usposabljanja s področij varnosti in zdravja pri delu.

Izobraževalni center Slovenskih železnic je na Aljaževi ulici 32 v Ljubljani, v prostorih nekdanje Železniške elektrokovinarske srednje šole, sedanje Gimnazije Šiška.

Prostori Izobraževalnega centra so sodobni in prilagojeni potrebam udeležencev izobraževanj. V vseh predavalnicah je mogoče dostopati do spleta in so opremljene z interaktivnimi LCD-zasloni ter kamerami za videokonferenčne klice.

Novost v ponudbi e-izobraževanja je interaktivno učenje v spletni učilnici.

Ponujamo tudi možnost najema predavalnic. Pokličite nas na telefonsko številko 01 29 15 182 ali nam pišite na e-naslov [email protected].

Ponudba izobraževanj

Teoretično usposabljanje in preverjanje strokovne usposobljenosti:

  • premikač na IT,
  • strojevodja na IT.

Praktično preverjanje strokovne usposobljenosti:

  • premikač na IT,
  • strojevodja na IT.

Redno/izredno strokovno izpopolnjevanje:

  • premikač na IT,
  • strojevodja na IT.

Poučevanje delavcev o predvidenih varnostnih ukrepih na železniškem območju, tudi v tujih jezikih (nemščini, italijanščini in angleščini).

Ekipa

Smo skupina sodelavcev z dolgoletnimi izkušnjami pri delu v železniškem sektorju. Za učinkovito prenašanje znanja vam ponujamo ustrezno učno okolje, izposojo računalniške opreme med izobraževanjem ter učno gradivo, ki je izdelano po vaših potrebah. Ponosni smo tudi na to, da imamo veliko posluha za posameznike, ki se izobražujejo pri nas.

Vsi predavatelji so strokovnjaki na svojem področju in vam podajajo znanje, prepleteno z lastnimi dolgoletnimi izkušnjami.