Skupina Slovenske železnice se iz nacionalnega železniškega prevoznika razvija v enega od vodilnih tehnološko moderniziranih ponudnikov celovitih storitev logistike blaga in mobilnosti prebivalcev v regiji.

Glavni stebri skupine Slovenske železnice:

  • LOGISTIKA,
  • MOBILNOST,
  • UPRAVLJANJE JŽI,
  • GRADBENIŠTVO,
  • PODPORNE DEJAVNOSTI.

Organizacijska struktura

Vizija in poslanstvo

Vizija

Skupina Slovenske železnice je storitveni upravljavec kopenske mobilnosti in generator novih rešitev za hitrejše in cenovno ugodnejše kopenske prevoze.

Poslanstvo

Skupina Slovenske železnice je razvojno središče in koncern železniških družb, ki opravlja napredne storitve v slovenskem kopenskem potniškem prometu ter oskrbuje gospodarstvo z zagotavljanjem učinkovitih prevozov tovora.

Osebna izkaznica

Slovenske železnice, d. o. o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana

Telefon
01 29 12 100

E-naslov
[email protected]

E-naslov
[email protected]

Matična št.
5142733000

Davčna številka
18190995

Transakcijski račun pri NLB
02923-0019346887