Infrastruktura, d. o. o., je zadolžena za upravljanje javne železniške infrastrukture, kar obsega skrb za obratovanje, vzdrževanje in obnavljanje javne železniške infrastrukture ter gospodarjenju z njo. Javna železniška infrastruktura obsega 1207 kilometrov prog, 333 kilometrov je dvotirnih in 874 kilometrov enotirnih, skupaj je na omrežju železniških prog 126 železniških postaj.

DRUŽBA, KI OPRAVLJA DEJAVNOST

SŽ – Infrastruktura, d. o. o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

T: +386 01 291 40 21
E: [email protected]
W: www.infrastruktura.sz.si

Železniška infrastruktura v Sloveniji se v zadnjih letih intenzivno posodablja in nadgrajuje. V letu 2019 je bilo za železnico skupaj namenjenih približno 410 milijonov evrov, v letu 2021 pa 509 milijonov evrov. Gre za sredstva državnega proračuna in evropskih skladov, namenjena naložbam v železniško infrastrukturo in njenemu vzdrževanju. V imenu države, ki je lastnik železniške infrastrukture, za naložbe skrbi Direkcija RS za infrastrukturo, ki je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo RS.

Infrastruktura, d. o. o., s posodabljanjem ter rednim in investicijskim vzdrževanjem železniške infrastrukture zagotavlja pretočnost in varnost železniškega prometa ter skrajšuje potovalne čase vlakov.

26,7 promila

Najbolj strma proga
PrvačinaŠtanjel
26,7 promila

6500 m

Najdaljša horizontala
(RušeFala v dolžini na progi MariborPrevalje) je
6500 m

15.810 m

Najdaljša ravnina
(PtujVelika Nedelja na progi PragerskoSredišče) je
15.810 m

582 m

Najvišje ležeča železniška postaja
Postojna je na
582 m nadmorske višine

3 m

Najnižje ležeča železniška postaja
Koper je na
3 m nadmorske višine

575 m

Najdaljši most
(Novo mesto na industrijskem tiru za Revoz) je
575 m

30 m

Najvišji most
(Most na Soči čez reko Idrijco) je
30 m

6327,3 m

Najdaljši predor
(Bohinjski predor) je
6327,3 m

25,03 m

Najkrajši predor
(Radovljica) je
25,03 m

2. 6. 1846

Najstarejša proga
(Južna državna železnica ŠentiljCelje) je nastala
2. 6. 1846