Člane poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče nadzorni svet.

Nadzorni svet družbe najprej imenuje generalnega direktorja. Slovenski državni holding v vlogi ustanovitelja družbe v roku osmih dni od prejema poziva nadzornega sveta poda soglasje na odločitev nadzornega sveta o imenovanju ali odpoklicu generalnega direktorja družbe.

Generalni direktor ima po imenovanju pravico, da nadzornemu svetu v roku 15 dni predlaga v imenovanje druga dva člana poslovodstva.

Delavski direktor je imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju na predlog sveta delavcev, ima pa pristojnosti zastopanja in predstavljanja interesov delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Vodstvo

Dušan Mes

Generalni direktor

Gorazd Podbevšek

Član poslovodstva

mag. Tomaž Kraškovic

Direktor - Član poslovodstva

Nina Avbelj Lekić

Delavska direktorica

Nadzorni svet

Nadzorni svet Slovenskih železnic ima devet članov. Po zakonodaji, ki ureja to področje, mandat članov traja štiri leta.

Člani nadzornega sveta Slovenskih železnic:

 • Gabrijel Škof, predsednik, član NS od 27. 8. 2020
 • Hilda Pipan, namestnica predsednika, članica NS od 15. 2. 2023
 • Melita Malgaj, članica, članica NS od 12. 6. 2020
 • mag. Aleksander Nagode, član, član NS od 13. 9. 2023
 • Marko Babič, član, član NS od 15. 2. 2023
 • Vinko Filipič, član, član NS od 15. 2. 2023
 • Silvo Berdajs, član, član NS od 13. 9. 2023
 • Zlatko Ratej, član, član NS od 13. 9. 2023
 • Jože Pavšek, član, član NS od 13. 9. 2023

Revizijska komisija NS SŽ, d. o. o.:

 • Melita Malgaj, predsednica
 • mag. Aleksander Nagode, član
 • Vinko Filipič, član
 • Silvo Berdajs, član
 • Barbara Nose – zunanja članica revizijske komisije

Kadrovska komisija NS SŽ, d. o. o.

 • Hilda Pipan, predsednica
 • Gabrijel Škof, član
 • Zlatko Ratej, član

Komisija za strateške investicije

 • mag. Aleksander Nagode, predsednik
 • Gabrijel Škof, član
 • Marko Babič, član
 • Silvo Berdajs, član