To v intervjuju za časnik Finance poudarja direktor Ferspeda, Dean Peršić. Slednji je tudi prepričan, da so trendi globalne logistike ta hip v veliki meri usmerjeni v rast in razvoj logističnih nepremičnin v notranjosti celin in ob pristaniščih.

Ste zadovoljni z letošnjim poslovnim letom? Ste izpolnili načrte?

V letošnjem letu glede na trenutne trende in realizacijo pričakujemo, da bomo presegli zastavljene načrte. Prvo četrtletje nakazuje rast trenda skladiščenja in carinskih storitev, kar sta tudi ključna produkta družb Fersped, d. o. o. in VV-LOG, d. o. o. Družbi dosegata visoko dodano vrednost predvsem zaradi strokovnih in motiviranih zaposlenih, zvestih kupcev ter trdne podpore lastnikov. Razvoj in povečanje poslovanja pričakujemo na področju letalskega in ladijskega prometa.

Kje so največje težave logistov in prevoznikov – visoke cene energentov?

Največje težave predstavlja predvsem nestabilno globalno gospodarstvo, ki zaradi vojne v Ukrajini in posledic pandemije covida-19 nima trdnih temeljev in jasnih vizij. Pogoji poslovanja se dnevno spreminjajo, kar od logistov zahteva visoko stopnjo prilagodljivosti in strokovnosti, saj si vsi kljub spremembam želimo na koncu zadovoljne kupce in stabilno poslovanje.

Vojna v Ukrajini je najbrž prekinila številne logistične in transportne poti. Kako se odzivate na to težavo?

Družbi Fersped in VV-LOG že pred vojno v Ukrajini nista bili masovno usmerjeni v ruski in ukrajinski trg, zato neposrednega vpliva izgube posla nista občutili. Vsekakor pa je vpliv na globalni in finančni trg zaradi nestabilnega gibanja cen energentov in produktov.

Smo zaradi ukrajinske vojne v logističnem pomenu še bolj ranljivi, če govorimo o globalnem gospodarstvu?

Vsekakor bo to premešalo trenutne gospodarske trende, vendar je logistično področje vedno tisto, ki se mora najbolj prilagajati spremembam in potrebam na trgu, na kar smo že navajeni in pripravljeni.

Logistična podjetja morajo tudi zato še bolj optimizirati dobaviteljske poti v oskrbovalni verigi.

Res je. Hitra rast e-trgovine in kopičenje zalog za obvladanje nepredvidenih motenj dobavne verige sta spodbudila rast poslovanja na segmentu skladiščenja. V družbi Fersped zadnja leta veliko vlagamo v skladiščne zmogljivosti in razvoj. Strankam ponujamo tri skladišča v Kopru ter po enega v Novi Gorici in Ljubljani.

Bi se morala logistična podjetja in prevozniki morda bolj vključiti v neposredno proizvodnjo?

Neposredna vključitev v proizvodnjo pomeni drastično spremembo v organizaciji poslovanja in je korak, ki mora biti skrbno načrtovan in premišljen. Vsekakor ima neposredna vključenost veliko prednost zaradi optimizacije procesov in individualne prilagoditve glede na potrebe proizvodnje.

Kakšni so sodobni trendi v globalni logistiki?

Trendi globalne logistike so v veliki meri usmerjeni v rast in razvoj logističnih nepremičnin v notranjosti celin in ob pristaniščih. Podjetja povečujejo logistične kapacitete, kar je predvsem pandemija covida-19 prikazala kot nujno potrebno, saj je zagotovitev produktov končnemu uporabniku »just in time« (natanko ob času, op. a.) ključnega pomena. V letu 2022 je predvidena triodstotna rast kapacitet logističnih nepremičnin, kar bo na dolgi rok spremenilo tudi način poslovanja večjih proizvajalcev.

Kako vidite sodelovanje severnojadranskih pristanišč Kopra, Trsta in Reke? Kje vidite sinergije med njimi?

Vsem trem pristaniščem je skupna možna ambicija po širitvi in razvoju. Čeprav so umeščena v bližino mestnega jedra in posledično omejena s širitvijo. Večje potrebe v zadnjih letih so pripomogle k produktivnemu razmišljanju za povečanje kapacitet ter tako omogočile, da pristanišča postanejo konkurenčna po velikosti in razvoju. Vsekakor bi za sinergijo morala poiskati skupni jezik in delovati enotno ter izkoristiti posameznikove prednosti, ki jih je v primerjavi s severnoevropskimi pristanišči veliko.

Je Slovenija konkurenčna v logističnem svetu? Če vprašam drugače, kje je Slovenija na globalnem logističnem zemljevidu?

Slovenija z vsakim letom postaja vse bolj konkurenčna in glasna v logističnem svetu. Imamo kakovostne storitve in inovativne rešitve, kar stranke zahtevajo in prepoznajo. Mislim, da imamo ravno zaradi majhnosti države toliko večjo borbenost, vztrajnost in srčnost.