Za potovanja s potniškimi vlaki Slovenskih železnic bodo od 11. avgusta naprej nekatere vozovnice še cenejše. Občutno bodo cene nižje predvsem za tiste, ki se vozijo le z vlaki, na razdaljah nad 20 kilometrov in kupujejo mesečne, polletne ali letne vozovnice. Mesečna imenska pavšalna vozovnica SŽ bo tako stala le 65 evrov, cena takšne letne vozovnice pa bo 520 evrov. Vse abonentske pavšalne vozovnice SŽ bodo potnikom omogočale prevoz v 2. razredu vseh vlakov na železniškem omrežju Slovenskih železnic (brez doplačil). Ugodnejše bodo tudi nekatere druge vrste vozovnic za vlake Slovenskih železnic.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 1. junija 2023 uvedlo ugodne terminske vozovnice IJPP, ki veljajo za prevoz z vlaki in avtobusi. S ciljem dodatnega spodbujanja trajnostne mobilnosti pa je ministrstvo podalo soglasje tudi k spremembam Potniške tarife Slovenskih železnic – za vse tiste potnike, ki za prevoz potrebujejo in uporabljajo samo železniški promet.

Potniki, ki za svoje vožnje uporabljajo izključno vlake, bodo tako imeli od 11. avgusta 2023 na voljo še ugodnejša potovanja.

Ključne spremembe Potniške tarife Slovenskih železnic so:

 • Cene vozovnic bodo za tiste, ki za svoje potovanje uporabijo le vlak, za 5 odstotkov nižje od enotnih vozovnic IJPP (ki veljajo za vlak in avtobus). Za mesečno imensko vozovnico SŽ, ki velja na celotnem železniškem omrežju Slovenskih železnic, bo potnik odštel največ 65 evrov (za letno vozovnico pa le 520 evrov).
 • Tedenske, mesečne, polletne in letne abonentske pavšalne vozovnice SŽ veljajo za prevoze v 2. razredu vseh vlakov na železniškem omrežju Slovenskih železnic (brez doplačil).
 • Povratne relacijske vozovnice za razdalje nad 80 kilometrov prehajajo v pavšalne in omogočajo neomejeno število voženj v enem dnevu na celotnem območju Republike Slovenije ter veljajo za 2. razred LP in RG vlakov. Cena povratne pavšalne vozovnice SŽ bo tako znašala le 14 evrov.
 • Tarifna lestvica kilometrskih razdalj, ki je podlaga za izračun cen vozovnic, se poenoti s tarifno lestvico IJPP (interval potovalnih razdalj je na 5 kilometrov). Vozovnice za vlak bodo na isti relaciji od enotnih vozovnic IJPP cenejše v povprečju za 5 odstotkov.
 • Starostna meja za nakup otroških vozovnic s 50-odstotnim popustom se dvigne z 12 na 15 let.
 • Osnovnošolska vozovnica za posamezno šolsko leto velja celo leto, tudi vključno s poletnimi počitnicami. Za pridobitev te vozovnice ni več potrebno potrdilo o vpisu, temveč le osebni dokument.

 

Novosti so tudi v ponudbi abonentskih vozovnic SŽ, ki omogočajo neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije in veljajo za 2. razred vseh vrst vlakov, in sicer:

 • Tedenska vozovnica za razdalje nad 40 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena vozovnice bo znašala 32 evrov.
 • Mesečna povratna vozovnica nad 20 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena imenske vozovnice bo znašala 65 evrov, neimenske pa 85 evrov.
 • Polletna vozovnica nad 20 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena imenske vozovnice bo znašala 325 evrov, cena neimenske pa 425 evrov.
 • Letna vozovnica, prav tako za vse razdalje nad 20 kilometrov, prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena imenske bo 520 evrov, neimenske pa 680 evrov.
 • Ugodnejše bodo tudi vozovnice za osnovnošolce. Mesečna povratna osnovnošolska vozovnica nad 20 kilometrov ravno tako prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ, so pa vse osnovnošolske vozovnice lahko le imenske. Cena mesečne bo znašala 32 evrov.
 • Polletna osnovnošolska imenska vozovnica nad 20 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena bo znašala 160 evrov.
 • Letna osnovnošolska imenska nad 20 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena bo znašala 256 evrov.
 • Tedenska imenska vozovnica in mesečna enosmerna imenska vozovnica se ukineta.

Nakup vozovnic SŽ po novih cenah in pogojih spremenjene Potniške tarife bo na voljo od 11. avgusta 2023.