Eno leto in en dan po preboju novega železniškega predora Pekel, je bil v ponedeljek, 14. avgusta 2023, odprt nov 3,7 kilometra dolg odsek železniške proge med Počehovo in Pesnico. Gre za del projekta nadgradnje 18 kilometrov dolge železniške proge Maribor – Šentilj.

V soboto, 12. avgusta 2023, so bila na gradbišču tunela Pekel in viadukta Pesnica v teku še zadnja dela pred odprtjem obeh objektov in predajo v obratovanje. Opravljen je bil tudi obremenilni preizkus viadukta z dvema lokomotivama serije 664 kot obremenilno težo. 1530 metrov dolg predor in viadukt dolžine 896 metrov, sta nadomestila obstoječa objekta iz leta 1846, ki sta bila del Južne železnice od Dunaja do Trsta.

Prvi vlak je po novem 3,7 kilometra dolgem odseku iz smeri Maribora proti Šentilju zapeljal v ponedeljek, 14. avgusta 2023, ob 18.41. Nov odsek, predor v navezi s viaduktov Pesnica, bo izboljšal varnost železniške proge Maribor – Šentilj in povečal njeno prepustno zmogljivost ter povečal hitrost proge na do 120 kilometrov na uro, s čimer se bo skrajšal tudi potovalni čas.

Gradnja, ki je obsegala dva večja objekta, se je pričela v mesecu septembru 2020. Posebnost trenutno najdaljšega železniškega viadukta v Sloveniji je ta, da je to prvi viadukt v Sloveniji, ki je bil grajen po konceptu integralnih železniških viaduktov brez ležišč. Viadukt Pesnica je speljan čez avtocesto Šentilj – Maribor, regionalno cesto Pesnica – Lenart, potoka Cirknica in Pesnica ter lokalno cesto. Vije se na višini 15 metrov nad tlemi in prečka Pesniško dolino. Na južni strani je povezan s novim predorom Pekel, medtem ko se na severu priključi na obstoječo železniško progo pred železniško postajo Pesnica.

Vsa dela se bodo v celoti zaključila oktobra 2023, saj nekaterih del ni bilo možno dokončati zaradi prevezave iz starega na novi tir. Zaključiti je potrebno še demontažo starega tira in elementov vozne mreže ter dokončati cestne ureditve na tem delu. Treba je še tudi izvesti dela na reševalnem platoju, zaključiti dela na južnem portalu predora Pekel in na opornih konstrukcijah pri protihrupnih ograjah ter na cestnih ureditvah.

Pogodbena vrednost ureditve nove trase na odseku Počehova–Pesnica z gradnjo novega predora Pekel in železniškega viadukta Pesnica bo znašala približno 120 milijonov evrov. Pogodba se izvaja v okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m., ki je ocenjen na 286,65 milijona evrov. Za izvedbo projekta je bilo zagotovljeno tudi sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru Kohezijskega sklada v višini 114,7 milijona evrov in sofinanciranje iz Sklada za podnebne razmere v višini 13 milijonov evrov.

Vir/fotografija: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo