Nadzorni svet Slovenskih železnic se je v petek, 3.2.2023, seznanil s poslovanjem v letu 2022.

Skupina Slovenske železnice je preteklo leto ponovno izboljšala rezultate poslovanja. Ustvarili smo 615 milijon evrov prihodkov, EBITDA v višini 102 milijona evrov, EBIT v višini 41 milijonov evrov, kar je kar je 20 % več kot leto prej.

V letu 2022 je bilo prepeljano tudi 4 % več tovora in 26% več potnikov kot leta 2021.