Predstavniki države (Direkcije RS za infrastrukturo) ter gradbenih podjetij SŽ – ŽGP, CGP Novo mesto in GH Holdinga so 7. julija podpisali pogodbo o obnovi železniške postaje v Zagorju ob Savi. Naložba je vredna 19,1 milijona evrov, skoraj polovica bo evropskih sredstev, je ob podpisu pogodbe povedal vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar. Obnova predvideva ureditev železniške postaje z obnovo tirov, prenovo čakalnic in sanitarij, umestitev izvennivojskih dostopov – nadhodov na peronsko infrastrukturo zaradi uvedbe daljinskega vodenja prometa ter zagotovitev interoperabilnosti. V sklopu projekta je predvidena gradnja dveh novih peronov s peronskimi nadstrešnicami, zunanja ureditev ob postajnem poslopju z dodatnimi 70 parkirnimi mesti ter postavitev obračališča in postajališča za avtobuse. Predvidena je tudi delna prenova obstoječega postajnega poslopja, ki zajema čakalnico, nove sanitarije in kotlovnico. V skladišču je predvidena prenova dela prostorov in prenova fasadne lupine.