Slovenske železnice skupaj s Policijo sodelujejo v mednarodni preventivni akciji evropskega združenja policij, ki skrbi za varnost na železnicah (Railpol). Namen akcije Rail Action Week, ki poteka v tednu od 25. septembra do 2. oktobra 2023, je dvigniti varnostno kulturo tako pri obnašanju na vlaku kot pri prečkanju železniških prehodov in s tem izboljšati splošno varnost v železniškem prometu. Predstavniki Policije bodo pri nadzoru pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanja proge na nivojskih križanjih ter kršitve na vlakih, kot so izstopanje ali vstopanje med premikanjem vlaka, poškodovanje ali uničenje inventarja in kršitve javnega reda in miru.