21. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, opozarja na izjemen pomen dobro povezanih skupnosti za dvig kakovosti bivanja, posebno pozornost pa tokrat namenja mladim. Kar 96 slovenskih občin bo pod sloganom »Trajnostno povezani« posameznike spodbujalo k odločitvi za trajnostno mobilnost: k hoji ter uporabi kolesa in javnega prevoza. Vsak posameznik lahko s premišljeno odločitvijo za aktivno mobilnost pomembno pripomore k lepšemu življenju celotne skupnosti. Hoja, kolesarjenje in javni prevoz (vlak in avtobus) za razliko od avtomobilskega prometa v ozračje “spuščajo” občutno manj toplogrednih plinov, okolje manj onesnažujejo s hrupom in svetlobo, povzročijo manj prometnih nesreč ter izboljšajo naše zdravje.
»Gradnja kolesarskih stez, rumenih pasov za javni potniški promet in vzpostavitve novih železniških povezav so le nekateri od ukrepov, ki trajnostno mobilnost delajo dostopnejšo za vse ter imajo za skupnost velik pomen. Projekti, kot je ETM, vztrajno dvigujejo zavedanje o pomenu aktivne mobilnosti,« je ob tednu, posvečenem trajnostni mobilnosti, dejal minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, ob tem pa še poudaril pomen zelenega prehoda in trajnostnih naložb tako na občinski kot državni ravni.

Aktivnosti ETM se bodo marsikje prepletale z evropskim letom mladih, programe delavnic in dogodkov po vsej Sloveniji  najdete na spletni strani tedenmobilnosti.si.