Od 27. marca do 29. marca 2024 v Hotelu Bernardin v Portorožu poteka Logistični kongres 2024, na katerem je kot diamantni sponzor prisoten tudi SŽ – Tovorni promet. Digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija v logistiki, proizvodni logistiki in transportu je že vrsto let osrednja tema kongresa, ki jo sedaj nadgrajujejo še z umetno inteligenco. Največji poudarek kongresa bo namenjen regionalni prisotnosti in njenemu vplivu na učinkovitost oskrbovalnih verig.

Pozdravni nagovor je na kongresu imela tudi direktorica SŽ – Tovorni promet mag. Melita Rozman Dacar, ki je v uvodu povedala, da je logistika pomemben del slovenskega gospodarstva: »V njej deluje kar 9.400 podjetij, ki zaposlujejo 50.000 ljudi. Panoga ustvari 8,5 milijarde evrov prihodkov in 51.000 evrov vrednosti na zaposlenega ter predstavlja 8,1 odstotka dodane vrednosti v celotnem gospodarstvu.«

Direktorico SŽ – Tovorni promet veseli, da prizadevanja slovenskih logističnih podjetij podpira tudi država Slovenija, ki v zadnjih letih pospešeno vlaga v posodobitev logistične in druge prometne infrastrukture, zlasti železniškega omrežja. Po njenem mnenju se bosta z obsežnimi vlaganji povečali zanesljivost in kakovost slovenske transportne poti.

»Slovenija je zeleno srce Evrope, ki je zaradi svojega izvrstnega geografskega položaja na križišču ključnih koridorjev in dostopa do Sredozemskega morja idealno izhodišče za dostop do trgov Srednje in Jugovzhodne Evrope. A to ni dovolj. Za to, da bodo blagovni tokovi potekali skozi Slovenijo, se moramo povezati vsi udeleženci v logistični verigi. Delovati moramo usklajeno in se prilagajati danim razmeram,« je še povedala mag. Melita Rozman Dacar, ki se ji zdi tudi zelo pomembno vlagati v razvoj opreme in digitalizacijo vzdolž celotne logistične verige za hitrejši pretok blaga, saj bomo le tako lahko ob številnih infrastrukturnih ovirah in spremembah na trgu zagotovili kakovostne in konkurenčne storitve na slovenski transportni poti.

»SŽ – Tovorni promet je vodilni železniški prevoznik v Sloveniji in eden od največjih izvoznikov storitev, ki na leto prepelje do 20 milijonov ton blaga. V izrazito konkurenčnem okolju namreč kar okrog 95 odstotkov blaga prepeljemo v mednarodnem prometu. Obenem kot edini slovenski prevoznik razvijamo prevoze posameznih vagonskih pošiljk za domače gospodarstvo. Našim kupcem smo blizu s prodajno mrežo po Sloveniji, v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, na Madžarskem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Razvijamo celovite produkte za ključne kupce, trge in blagovne skupine. Z lastno vleko v Sloveniji, v Avstriji in na Hrvaškem ter v sodelovanju s partnerskimi prevozniki naši produkti povezujejo celo Evropo,« je v nadaljevanju uvodnega nagovora še povedala Melita Rozman Dacar.

Direktorica SŽ – Tovorni promet je še povedala, da svoje storitve nenehno prilagajajo in nadgrajujejo, saj je na trgu veliko izzivov. Ob tem je dodala: »Obenem posodabljamo vozni park ter s svojo dejavnostjo vplivamo na okolje v pozitivnem smislu. Naši sodelavci vsak dan iščejo rešitve, da tokovi blaga ostanejo oziroma se preusmerjajo na koridorje, ki tečejo preko Slovenije. Naše storitve v vsakem trenutku prilagajamo pričakovanjem kupcem in z njimi podpiramo še bolj učinkovito poslovanje številnih pomembnih slovenskih podjetij. Skupaj s široko mrežo dolgoletnih partnerjev razvijamo storitve, oblikovane v skladu s pričakovanji kupcev, ter širimo našo prisotnost na ključnih tujih trgih.«

Mag. Melita Rozman Dacar je prepričana, da bo SŽ – Tovorni promet tudi v prihodnje inovativen povezovalni člen širše regije, ki se bo iz dneva v dan trudil za konkurenčnost slovenske transportne poti. V SŽ – Tovorni promet se tudi zavedajo, da brez usposobljenih in izobraženih zaposlenih ni razvoja. Zato si prizadevajo za trajnostno vodenje s prenosom znanja z izkušenih zaposlenih na mlajše kolege. Podpirajo pa tudi ženske, da se v okolju, ki je tradicionalno moško, odločajo za nove karierne izzive in verjamejo vase.

»Železniški transport vidimo ne le kot hrbtenico prevozov blaga, temveč tudi kot temelj trajnostnega razvoja prometa. To je navsezadnje prepoznala tudi Evropska unija, ki je železniške prevoze postavila med ključne dejavnike doseganja svojih okoljskih ciljev,« je izpostavila mag. Melita Rozman Dacar, ki je tudi ponosna, da je SŽ – Tovorni promet sponzor letošnjega Logističnega kongres. Prepričana je tudi, da bo letošnji kongres prinesel obilo izmenjave izkušenj in znanja ter novo energijo za spopadanje z izzivi, ki so pred nami.

V nadaljevanju Logističnega kongresa 2024 je bila podeljena tudi nagrada za Logist leta 2023, ki jo je osvojila mag. Melita Rozman Dacar iz podjetja SŽ – Tovorni promet, d.o.o. Celotno novico si lahko ogledate na povezavi TUKAJ.