Rok za oddajo vloge: 02.05.2024
Številka: 69/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za načrtovanje, tehnologijo in inženiring na delovnem mestu: Samostojni strokovni sodelavec IV (M/Ž) (1 izvajalec).

Opis dela: Opravljanje zahtevnejših del na področju prometne tehnologije; sodelovanje pri predlogih izdelave novih podzakonskih predpisov oziroma spremembah posameznega veljavnega predpisa iz področja varnosti železniškega prometa ter pri pripravi operativnih predpisov; sodelovanje pri izvedbi obnov, nadgradenj in gradenj javne železniške infrastrukture ter aktivnosti vezanih na obratovanje JŽI; sodelovanje v projektnih in strokovnih skupinah za izdelovanje strokovnih podlag, pri pripravi projektnih pogojev in mnenj za graditev ter pri pregledu projektne dokumentacije  za gradnjo po VDJK ali GZ.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

  • strokovna izobrazba: visokošolska strokovna oziroma univerzitetna izobrazba ustrezne smeri ali višješolska izobrazba ustrezne smeri(prednost je izobrazba smeri promet ali logistika),
  • delovne izkušnje: 24 mesecev na podobnih delih,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

  • izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN (osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge),
  • dobro znanje nemškega ali angleškega jezika (raven B2 ali več),
  • vozniški izpit »B« kategorije.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Kandidat bo v skladu s pravilnikom 925-P05  Sprejem in usposobitev delavcev vključen v usposabljanje za delovno mesto prometnik.

Dodatne info

Rok za oddajo vlog je 2.5.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 69/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Polona Savšek (01/ 2914-465).