Rok za oddajo vloge: 06.05.2024
Številka: 70/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Tovorni promet, d.o.o., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za proizvodnjo na delovnem mestu: Uvajanje v delo III. stopnja  – TEORETIČNI DEL (M/Ž) – za delovno mesto premikač (36 izvajalcev).

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:

  • ustrezna izobrazba: zaključena osnovna šola ali nižja poklicna izobrazba,
  • izpolnjevanje posebnih zdravstvenih pogojev skladno s predpisi.

 Mesto nastopa dela (št. izvajalcev): Koper (5), Prestranek (2), Ljubljana Zalog (5), Ljubljana Moste (6), Jesenice (4), Celje (5) Dobova (4) Maribor Tezno (5).

Pogodba o zaposlitvi z izbranimi kandidati bo sklenjena za določen čas za čas teoretičnega usposabljanja z enomesečnim poskusnim delom in z ustreznim mestom nastopom dela.

Po uspešno zaključenem teoretičnem usposabljanju sledi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto 30231 Uvajanje v delo III. stopnja – praktični del  (m/ž) za določen čas za čas praktičnega usposabljanja z enomesečnim poskusnim delom in z ustreznim mestom nastopom dela.

Po uspešno zaključenem teoretičnem in praktičnem usposabljanju se s kandidati lahko sklene pogodba o zaposlitvi za delovno mesto premikač (m/ž) v družbi SŽ-Tovorni promet za določen čas 6 mesecev z enomesečnim poskusnim delom in z ustreznim mestom nastopom dela.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Dodatne info

Rok za oddajo vlog je 6.5.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 70/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije:  g. Daniel Djuran (01/ 29 14 302).