Rok za oddajo vloge: 06.05.2024
Številka: 71/24

Obveščamo, da je družba SŽ-Tovorni promet, d.o.o., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za proizvodnjo na delovnem mestu: Uvajanje v delo V. stopnja – za opravljanje dela na delovnem mestu disponent (M/Ž) (5 izvajalcev).

Opis dela:

  • Izvajanje vstopno – izstopne kontrole pošiljk (ITE),
  • izvajanje pregleda transportnih listin, vnos podatkov v informacijski sistem, skrb za prenos dokumentacije,
  • operativno sodelovanje pri vodenju dela na terminalu in skrb za pravočasno izvedbo kontejnerskih storitev,
  • sprejemanje naročil, obdelava naročil, sestava plana, komunikacija z uporabniki storitev, obveščanje, sestava zapisnikov,
  • urejanje pozicijskih map, vodenje statistike opravljenih storitev in vnos podatkov v informacijski sistem,
  • pregled in priprava vagonov in ITE za nakladanje/razkladanje,
  • skrb nad carinskimi pošiljkami.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž) so:

  • ustrezna izobrazba: srednješolska splošna in tehniška izobrazba ustrezne smeri,
  • usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi:

  • usposobljenost za delo z internimi aplikacijami ISSŽP.

Mesto nastopa dela: Ljubljana Moste.

Ponujamo vam varno zaposlitev, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, počitniške kapacitete v gorah, na morju in v toplicah, preventivne zdravstvene programe ter možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja v skupini Slovenske železnice.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas za čas usposabljanja za opravljanje dela na delovnem mestu disponent. Po uspešno opravljenem usposabljanju se lahko sklene pogodba o zaposlitvi  za delovno mesto disponent za nedoločen čas

Dodatne info

Rok za oddajo vlog je 06.05.2024.

Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 71/24. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Kandidati bodo skladno s 30.členom ZDR-1 o izboru obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontakt za dodatne vsebinske informacije: g. Daniel Djuran (01/ 29 14 302).