Ljubljana, 8.4.2022 –  Slovenske železnice podpisale pogodbo za nakup 50 % deleža Skupine Nomago. Fiksni del kupnine znaša 15,75 milijona eurov, preostali del kupnine pa bo odvisen od poslovanja Skupine Nomago v naslednjih letih.  Svoje soglasje k poslu mora podati še Agencija za varstvo konkurence.

»Skupina Slovenske železnice je s Skupino Nomago vstopila v strateško partnerstvo pri razvoju mobilnosti v Sloveniji. Slovenske železnice so pridobile 50% delež v Skupini Nomago.  Fiksni del skupno znaša 15.75 milijona evrov, preostanek pa bo izplačan v prihodnjih letih glede na uspešnost poslovanja Nomaga. Slovenske železnice imajo tudi izključno pravico pridobiti 100 % delež  leta 2024,« je ob podpisu pogodbe povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Skupina Slovenske železnice, ki je glavni nosilec javnega potniškega prometa v Sloveniji je leta 2021 ustvarila 544 milijonov EUR prihodkov, 83,8  milijona EUR EBITDA in 29,3 milijona EUR čistega dobička. Naš strateški cilj je postati glavni steber mobilnosti, kjer bomo našim uporabnikom ponudili celovite in okolju prijazne storitve od doma do cilja. Našim potnikom bodo s tem strateškim partnerstvom željeni cilji veliko bolj dostopni. V času, ko je javni promet kot eden glavnih stebrov mobilnosti prebivalstva v strmem vzponu, so takšna strateška povezovanja zelo pomembna. Slovenske železnice v potniškem prometu z več kot 500 vlaki na dan prepeljejo v povprečju preko 14 milijonov potnikov na leto. Vizija razvoja našega potniškega prometa pa je postati steber integriranega javnega potniškega prometa z večinskim tržnim deležem na trgu javnega medkrajevnega prevoza in s tem prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti potnikov, k večji okoljski trajnostni dejavnosti transportnega sektorja.

Skupina Nomago danes potnike prevaža z okoli 700 avtobusi, že več let pa vozni park dopolnjuje izključno z vozili, ki izpolnjujejo najstrožje okoljevarstvene standarde. Poleg tega ima Nomago v lasti oziroma upravljanju tudi 22 avtobusnih postaj in postajališč po vseh Sloveniji ter 5 specializiranih delavnic. Nomago v cestnem potniškem prometu prevoze izvaja na več kot 650 linijah, skrbi za prevoze več kot 100 šol in podjetij po vsej državi, zagotavlja mestni potniški promet v Celju, Novi Gorici, Idriji, Krškem, Postojni, Velenju in Brežicah, sistem javne izposoje koles ima vzpostavljen v 11 slovenskih občinah in je vodilni ponudnik letalskih kart v Sloveniji. V skladu z načrti bodo poslovni prihodki matične družbe Nomago letos znašali rekordnih 86 milijonov evrov oziroma skoraj tretjino več kot v minulem letu, poslovni prihodki Skupine Nomago pa bodo dosegli 100 milijonov evrov. Konec leta 2022 bo imela Skupina Nomago že približno 1100 zaposlenih, kljub visoki rasti obsega poslovanja in načrtovanim investicijam v nova vozila pa Skupina Nomago ostaja praktično nezadolžena, saj bo konec leta 2022 razmerje med neto dolgom in ustvarjenim EBITDA znašalo zgolj 1,0. Skupina Nomago bo v letošnjem letu predvidoma ustvarila 15,9 milijona evrov EBITDA, v letu 2023 pa se bo ustvarjeni EBITDA v skladu z načrti povzpel na 18,9 milijona evrov.