V skupini SŽ izvajamo številne aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu in zdravstveno preventivo. Zdravstvena preventiva je namenjena krepitvi zdravja, izboljšanju psihofizičnih sposobnosti in s tem dvigu delovne sposobnosti. Zdravstvena preventiva se izvaja v Središču Vitalis in v izbranem termalnem zdravilišču.

V skupini SŽ je organizirana psihosocialna pomoč zaposlenim. Njen namen je lajšanje in razbremenjevanje čustvenih in duševnih stisk, iskanje ustreznih rešitev ter nudenje prve psihosocialne pomoči (PPP) ali psihološke podpore zaposlenim v obliki razbremenilnega pogovora ob izrednem dogodku. Posebno pozornost namenjamo prav tako delavcem invalidom, ki ne morejo več opravljati svojega dosedanjega dela.

Zaposlenim, ki se znajdejo v različnih socialnih in materialnih težavah, nudimo možnost pridobitve redne in izjemne solidarne pomoči. V skupini SŽ je pomemben del zagotavljanja raznolikosti in vključevanja ničelna toleranca do trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu.

Družba SŽ – ŽIP, storitve, d. o. o., upravlja z vrsto počitniških objektov v gorah in ob morju, ki so na voljo zaposlenim in njihovim družinam, da lahko v teh objektih preživijo letni dopust. Poleg tega s številnimi prireditvami promoviramo zdrav življenjski slog.

Prizadevamo si za lažje usklajevanje dela in družinskega življenja zaposlenih. Delavcem omogočamo izrabo starševskega dopusta, izrabo letnega dopusta glede na potrebe družine, dodatne dneve dopusta glede na število otrok ipd.

Prav tako svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom nudimo dodatne ugodnosti pri nakupu vozovnic, sklenitev ugodnejšega kolektivnega nezgodnega zavarovanja, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer delodajalec plača del premije, in podobno.