Železniški transport je pomemben element trajnostne mobilnosti in prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Najpomembnejše informacije si zato lahko preberete v posebnem zavihku – Okolje, ki izpostavlja zavezanost družbe k trajnostni mobilnosti in zmanjševanju njenih vplivov na okolje. V zavihku so predstavljene informacije o okoljski politiki družbe SŽ, prednostih železniškega prometa za okolje ter zelenih pobudah za zmanjševanje porabe energije in ogljičnega odtisa.

Tema je namenjena ozaveščanju javnosti o pomenu ohranjanja okolja, okoljski politiki in trajnostnem razvoju skupine Slovenske železnice.

Vabljeni k obisku novega zavihka »Okolje« na: https://www.sz.si/okolje/