Promet po železnici je tudi eden najbolj trajnostnih in okolju prijaznih načinov prevoza. V skupini Slovenske železnice se zavedamo pomembnosti energetske učinkovitosti. Energetsko politiko skupine SŽ sestavljajo temeljne usmeritve, ki bodo omogočile, da bomo na Slovenskih železnicah tudi v prihodnje uspešno dosegali vse začrtane ekonomske, energetske ter okoljske cilje. Med temeljnimi usmeritvami so tudi spremljanje in nadzor porabe energije, sprejemanje ukrepov za njeno optimizacijo, vključevanje obnovljivih virov energije v uporabo ter zmanjševanje škodljivih emisij toplogrednih plinov v prometu. Z uresničevanjem teh usmeritev v SŽ neposredno pripomoremo k doseganju okoljskih standardov in ciljev Slovenije ter Evropske unije.

Podjetja v skupini Slovenske železnice smo se novembra 2021 z novo sprejeto energetsko politiko, skladno s sistemom upravljanja z energijo ISO 500001, zavezala k izboljševanju učinkovitosti rabe energije. S številnimi ukrepi za učinkovito in gospodarno rabo energije iz dneva v dan občutno zmanjšujemo vsakodnevne stroške poslovanja ter izboljšujemo poslovne rezultate podjetij skupine SŽ.

Vsa podjetja skupine si bodo tudi v prihodnje aktivno prizadevala ponujati uporabnikom/strankam energetsko bolj učinkovite storitve in proizvode, v notranji in zunanji javnosti pa bodo promovirala odgovornost za izboljševanje energetske učinkovitosti.