S sponzorstvi vrsto let podpiramo slovenski šport, prispevamo k njegovemu razvoju ter navijamo za naše športnike. S številnimi humanitarnimi projekti sodelujemo tudi s prostovoljnimi gasilskimi društvi, reševalnimi in policijskimi službami ter veteranskimi organizacijami. Sredstva namenjamo tudi organizatorjem različnih konferenc ter kulturnih prireditev. Prek raznovrstnih partnerstev se vključujemo v projekte, kjer nas združujeta spoštovanje in trajnostni razvoj, saj tako prispevamo k razvoju ter prepoznavnosti blagovnih znamk vseh deležnikov. Zadovoljni in ponosni smo, da so vsi naši partnerji tudi naši ambasadorji in se radi vozijo z vlaki Slovenskih železnic.

Sponzorstva se obravnavajo enkrat letno in se potrjujejo najkasneje 15. 1. tekočega leta.

15

JAN

15

MAR

15

JUN

15

SEP